12 Apr
12Apr

ไม่ใช่อาชีพที่ได้รับการยกเว้น แต่จำเป็นต้องออกจากบ้านในช่วง เคอร์ฟิว ต้องทำอย่างไรบ้าง?


 

ไม่ใช่อาชีพที่ได้รับการยกเว้น แต่จำเป็นต้องออกจากบ้านช่วง เคอร์ฟิว ต้องทำอย่างไรบ้าง? สำหรับผู้มีเหตุจำเป็นที่รู้ วัน เวลาล่วงหน้า ให้ยื่นหนังสือขออนุญาต ตามขั้นตอนดังนี้นะคะ

 

  1. สแกน QR Code หนังสือขออนุญาตตำรวจนครบาล


 

2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

3. ยื่นขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 

เพียงแค่ 3 ขั้นตอนก็สามารถทำการขออนุญาติกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแล้วค่ะ ส่วนอาชีพที่ได้รับการยกเว้นในช่วงเคอร์ฟิว สามารถออกจากเคหะสถานได้ มีอาชีพดังต่อไปนี้

 

อาชีพที่ได้รับการยกเว้น

  • บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่
  • การขนส่งสินค้า อุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ต่างๆ
  • เจ้าหน้าที่ธนาคาร
  • การเดินทางมาจาก หรือไปยังท่าอากาศยาน
  • การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
  • การขนส่งพัสดุภัณฑ์
  • การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศ
  • การเข้าเวร-ออกเวรทำงานผลัดกลางคืน


อ่านข่าวดังตามกระแสเพิ่มเติมได้ที่ >>  ข่าวบันเทิง


Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING