03 Apr
03Apr

มาตรการเคอร์ฟิวส์ 22.00-04.00น. ห้ามออกนอกเคหะสถาน ยกเว้น! บุคคล ใดบ้าง


 

 

มาตรการเคอร์ฟิวส์ 22.00-04.00น.ประชาชนทุกคนห้ามออกนอกสถานเคหะ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ยกเว้น บุคคล ใดบ้าง สำหรับบางคนที่มีความจำเป็นต้องออกไปทำงานจริงๆในช่วงเคอร์ฟิวส์นี้

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00- 04.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ได้แก่

– บุคลากรทางการแพทย์
– บุคลากรด้านการธนาคาร
– การขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ผลผลิตการเกษตร
– การขนส่งเวชภัณฑ์ ยา เครื่องมือแพทย์
– การขนส่งพัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์
– การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก
– การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
– การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
– การเข้าออกทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ
– การเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน

*** ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING